Crveni križ je najveća i najstarija svjetska humanitarna organizacija, prisutna na području Grada Zagreba od 1987. godine.

Prvo Prenoćište za beskućnike na području tadašnje države osnovano je 1945. godine u Zagrebu u ulici Grgura Ninskog. Zbog dotrajalosti objekata Prenoćište je prestalo s radom u prosincu 2010. godine.

Zahvaljujući Gradu Zagrebu u novo Prihvatilište za beskućnike u Velikoj Kosnici, u prosincu 2010. godine, preseljeno je 120 korisnika...

Zadnje, Tol., pren 128

15/05/2014 |  

Zadnje, Tol., pren 128

Donacijski telefon

Pozivom na broj 060 9016 donirate 6,25 kn (PDV u cijeni) za beskućnike Prihvatilišta za beskućnike.

Operator: Moj telekom d.o.o., Trg Krešimira Ćosića 11, Zagreb, MB 02497913, tel. 01/3659-058

Prihvatilište

prenociste-3 pren1-10 pren1-6 pren1-4 pren1-1 pren1-2 pren1-5 pren1-3 prenociste-5 prenociste-8 pren1 prenociste-7 prenociste-1 pren1-9 pren1-8 prenociste-2 prenociste-6 pren1-7 prenociste-4