Crveni križ je najveća i najstarija svjetska humanitarna organizacija, prisutna na području Grada Zagreba od 1987. godine.

Prvo Prenoćište za beskućnike na području tadašnje države osnovano je 1945. godine u Zagrebu u ulici Grgura Ninskog. Zbog dotrajalosti objekata Prenoćište je prestalo s radom u prosincu 2010. godine.

Zahvaljujući Gradu Zagrebu u novo Prihvatilište za beskućnike u Velikoj Kosnici, u prosincu 2010. godine, preseljeno je 120 korisnika...

Registrirana Hrvatska mreža za beskućnike

10/05/2013 |  Novosti

Dana 30. travnja 2013. godine,  Grad Zagreb, Gradski ured za opću upravu donio je rješenje kojim se odobrava upis udruge pod nazivom Hrvatska mreža za beskućnike, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 223, u registar udruga Republike Hrvatske.

Navedenim rješenjem i formalno je započeo zajednički rad na ostvarivanju ciljeva mreže:

–      okupljanje i povezivanje  svih pravnih i fizičkih osoba zainteresiranih za rad na unapređenju skrbi o beskućnicima i sličnim socijalno isključenim skupinama građana;

–      promicanje prava beskućnika;

–      aktivno. kontinuirano i sustavno zajedničko djelovanje radi uspostave trajnog foruma za zagovaranje prava  beskućnika i interesa pravnih osoba koje skrbe o njima.

Radi ostvarivanja ciljeva,  Mreža će obavljati slijedeću djelatnost:

–      zastupanje interesa članova, pravnih osoba koje skrbe o beskućnicima pred tijelima državne uprave i područne i lokalne samouprave  u Republici Hrvatskoj:

–      poticanje razmjene iskustava i dobre prakse među članovima;

–      organiziranje  i sudjelovanje u raspravama, davanje  mišljenja i prijedloge o zakonima kojima se uređuje skrb o beskućnicima i sličnim socijalno isključenim skupinama građana;

–      organiziranje savjetovanja, seminara i radionica o svim pitanjima od značaja za beskućnike i slične socijalno isključene skupine građana;

–      informiranje članova o planiranim, predloženim ili usvojenim izmjenama zakonodavstva;

–      informiranje javnosti o radu Mreže, primjerima dobre prakse u radu s beskućnicima te o drugoj tematici od neposrednog utjecaja na skrb o beskućnicima;

–      poticanje stručnih i znanstvenih istraživanja i objavljivanja radova od značaja i interesa za  skrb o beskućnicima i članove, pravne osobe;

–      promicanje  interesne posebnosti članica, pravnih osoba u poslovima koji se odnose na skrb o beskućnicima;

–      stručna i pravna pomoć u ostvarivanju zakonskih prava beskućnika i članova, pravnih osoba;

–      davanje prijedloga, mišljenja i stručnih obrazloženja u području stanja skrbi o beskućnicima te provođenja aktivnosti usmjerenih na njihovu dobrobit;

–     iniciranje unapređivanja svih oblike socijalne skrbi koji doprinose skrbi o beskućnicima i sličnim socijalno isključenim skupinama građana;

–     borba protiv stigmatizacije beskućnika;

–     izrada i provedba projekata koji su od interesa za skrb o beskućnicima i članice Mreže, pravne osobe;

–     stručna pomoć pri osnivanju novih prihvatilišta i prenoćišta za beskućnike na području Hrvatske;

–      ostvarivanje stručne suradnje s inozemnim  sličnim organizacijama;

–      obavljanje  i drugih poslove korisnih za  članove, beskućnike i slične socijalno isključene skupine građana.

Na Osnivačkoj skupštini, izabran je Izvršni odbor Mreže u sastavu:

1. Vilma Mlinarić predstavnica Franjevačkog svjetovnog reda Rijeka, Mjesno bratstvo Trsat,

2. Zvonko Mlinar, predstavnik Gradskog društva Crvenog križa Zagreb,

3. Drago Lelas, predstavnik Udruge MOST,

4. Petar Banić, predstavnik Udruge Milosrđe-Centar za beskućnike,

5. Helena Babić, predstavnica Gradskog društva Crvenog križa Pula,

6. Jasmina Zloković i

7. Ivo Puljek.

Za predsjednika Hrvatske mreže za beskućnike  izabran je Drago Lelas, a za potpredsjednike Vilma Mlinarić i Zvonko Mlinar

 

 

Kako doći do Prihvatilišta?

Prihvatilište se nalazi u Velikoj Kosnici.

Može se doći busom 307 ili 308 iz Zapruđa, a izlazi se na stanici Kosnica-izbjegličko naselje.

Može se doći i busom 290 s Kvaternikovog trga, a izlazi se na stanici Velika Kosnica.

Prihvatilište

pren1 prenociste-8 prenociste-3 prenociste-5 pren1-6 pren1-7 prenociste-2 pren1-4 pren1-5 pren1-9 pren1-2 prenociste-1 karta-prihvatiliste pren1-3 pren1-8 pren1-1 pren1-10 prenociste-4 prenociste-6 prenociste-7